Otrā projekta sanāksme

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika 2024. gada marta vidū Rīgā. Sanāksmi rīkoja Latvijas Universitāte. Visu partneru pārstāvji apsprieda sasniegto progresu un plānoja uzdevumus nākamajam projekta periodam.