Sanāksmes

Otrā projekta sanāksme

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika 2024. gada marta vidū Rīgā. Sanāksmi rīkoja Latvijas Universitāte. Visu partneru pārstāvji apsprieda sasniegto progresu un plānoja uzdevumus nākamajam projekta periodam.

Jaunumi

Jaunumi nr.1

Informatīvajā biļetenā Nr. 1 ir izklāstīti projekta galvenie mērķi, gaidāmie rezultāti un projekta partneri.

Messina view
Sanāksmes

Pirmā sanāksme

Mūsu projekta atklāšanas sanāksme Mesīnā, Itālijā, 2022. gada 29.-30. novembrī, ko organizēja “Education In Progress”: DYGI4ADU – Digitālo rīku pilnveidošana iekļaujošas pieaugušo ar disleksiju izglītības sekmēšanai tika lemts par nākamajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem.