Education In Progress, Italy

Education In Progress, Itālija, ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas sociālo saistību, Eiropas projektu izstrādes, Pieaugušo skolu un Pieaugušo migrantu centru personāla apmācības jomā Itālijas dienvidos, nodrošinot inovatīvas metodes, lai iekļautu pieaugušos sabiedrībā un darba tirgū. Education In Progress biedri iegulda savu intelektuālo un radošo spēku savas teitorijas pilnveidē , kas galvenokārt aptver Itālijas dienvidu reģionus no Kampānijas un Apūlijas līdz pat Sicīlijai, un tajā pašā laikā tie darbojas visā Eiropā. Galvenais mērķis ir atbalstīt pieaugušos ārpus darba tirgus vai ar migrantu izcelsmi, ļaujot viņiem spert pirmo, visgrūtāko soli pašizaugsmes un kvalifikācijas celšanas ceļā.


University of Latvia

Latvijas Universitāte ir dibināta 1919. gadā un šobrīd ar vairāk nekā 15 000 studentu, 822 mācībspēkiem (631 ar doktora grādu), 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem un neatkarīgajiem studiju centriem ir viena no lielākajām visaptverošajām un vadošajām pētniecības universitātēm Baltijā. Universitāte piedāvā vairāk nekā 130 valsts akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

Latvijas Universitāte lielu uzmanību velta starptautiskās sadarbības attīstībai, lai popularizētu savu identitāti starptautiskā mērogā un stiprinātu Universitātes reputāciju pasaulē. Līdz šim Latvijas Universitāte ir noslēgusi 140 divpusējus līgumus visā pasaulē un vairāk nekā 700 līgumus ar 368 institūcijām 32 Eiropas valstīs ERASMUS+ programmas ietvaros.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ir lielākā fakultāte ar vairāk nekā 3000 studentiem un 200 darbiniekiem. Fakultātes galvenais darbības virziens ir pirmsskolas un skolotāju profesionālā izglītība, mācību programmu izstrāde, pētniecība izglītības zinātnēs un izglītības vadībā, psiholoģija. Fakultāte ir dziļi iesaistīta skolotāju un pieaugušo izglītībā, lai sagatavotu savus absolventus darbam ar daudzveidību skolās un sabiedrībā. . Fakultāte piedalās iekļaujošās izglītības pētniecībā un praktiskajā darbībā.


Eurospeak, Ireland

Eurospeak Īrija ir izglītības tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar izglītības produktu un mācību nodrošināšanu, organizējot tiešsaistes angļu valodas nodarbības, kas pielāgotas individuālām un grupu vajadzībām, kā arī organizē dažādus e-kursus, tiešsaistes novērtējumus .Eurospeak īpašu uzmanību pievērš palīdzībai nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kurām cenšas palīdzēt, atbalstīt, piedalās Erasmus+ projektos. Eurospeak veicina darbības, kurās tiek izmantota inovatīva un radoša pieeja, lai iekļautu migrantus, bēgļus, bezdarbniekus, LGBT+ un citām sociāli atstumtās grupas sabiedrībā.

Eurospeak piedāvā arī ar ES finansējumu saistītus pakalpojumus, piemēram, priekšlikumu rakstīšana un projektu izvērtēšana. Eurospeak Ireland misija ir veicināt inovācijas izglītībā un iekļaujošu izglītību.


European Knowledge Spot, Greece

European Knowledge Spot, Grieķija, ir pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas nodarbojas ar pētniecību, lai padarītu informāciju un zināšanas pieejamas visiem un radītu pozitīvu ietekmi uz izglītību, sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību, lai jaunajām paaudzēm radītu miera un ilgtspējīgas attīstības laikmetu. Organizācija pievērš uzmanību gan formālās un neformālās izglītības sistēmas atbalstam un veicina tās vienlīdzīgu pieejamību visiem, gan arī izstrādā un nodrošina pielāgotas mūžizglītības, izglītības un spēju veidošanas iespējas.


Asociacia Dyslexia, Bulgaria

Asociacia Dyslexia, Bulgaria

ir nevalstiska un bezpeļņas organizācija. Galvenie mērķi ir: izplatīt informāciju par disleksiju un citām mācīšanās grūtībām; nodrošināt mācības skolotājiem, vecākiem un speciālistiem, lai uzlabotu viņu zināšanas un praktiskās iemaņas efektīvāk atbalstīt disleksijas klientus; nodrošināt korekcijas pasākumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar disleksijas spektra grūtībām un atbalstīt viņus grūtību pārvarēšanā. Asociācija strādā, lai veidotu disleksijai draudzīgu sabiedrību, kas ļautu visiem cilvēkiem ar disleksiju sasniegt savu potenciālu.Kopš DABG dibināšanas 2005. gadā tā ir piedalījusies daudzos projektos, kas saistīti ar disleksiju un citām specifiskām mācīšanās grūtībām, agrīnu diagnosticēšanu un agrīnu iejaukšanos, atbalstu skolēniem, lai attīstītu labas mācīšanās prasmes, palīgtehnoloģiju izmantošanu izglītībā, bilingvismu, svešvalodu apguvi utt.

Asociācijas speciālisti nodrošina mācības, seminārus, darbseminārus, prezentācijas skolotājiem, speciālistiem un vecākiem; novērtēšanu un individuālas konsultācijas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem no visas valsts.


Danmar Computers LLC, Poland

Danmar Computers LLC, Polijā ir privāts uzņēmums, kas darbojas informācijas tehnoloģiju jomā un nodrošina profesionālo apmācību šajā jomā. Uzņēmumam “Danmar” ir plaša pieredze mūsdienīgu tīmekļa un mobilo lietojumprogrammu izstrādē, kas tiek izmantotas izglītības nolūkos. Uzņēmumam “Danmar” ir arī ilggadēja pieredze Eiropas projektu īstenošanā, kuru ietvaros uzņēmuma pētniecības un izstrādes darbinieki veic pētījumus un sagatavo dažādu izglītojamo vajadzībām pielāgotas mācības. 22 gadu laikā Danmar ir veiksmīgi īstenojis vairāk nekā 100 projektus Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress un Erasmus+ programmās. Daudzos no šiem projektiem Danmar bija atbildīgs par izplatīšanas stratēģiju izstrādi un koordinēšanu.Danmar Computers ir tiešsaistes sistēmas AdminProject, kas paredzēta Eiropas projektu pārvaldībai, izstrādātājs un nodrošinātājs. Visas uzņēmuma darbības ir balstītas uz plašu un labi izveidotu sadarbības tīklu gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Nacionālajos tīklos ietilpst mācību un konsultāciju iestādes, universitātes, skolas, nevalstiskās organizācijas, kā arī privātā sektora uzņēmumi. Starptautiskajos sadarbības tīklos ietilpst dažāda profila partneri no visām Eiropas Savienības valstīm.

Danmar Computer misija ir mūžizglītības veicināšana un vienlīdzīgas izglītības pieejamības nodrošināšana ikvienam, izmantojot modernās tehnoloģijasnevalstiskās organizācijas, kā arī privātā sektora uzņēmumi. Starptautiskajos sadarbības tīklos ietilpst dažāda profila partneri no visām Eiropas Savienības valstīm. Danmar Computer misija ir mūžizglītības veicināšana un vienlīdzīgas izglītības pieejamības nodrošināšana ikvienam, izmantojot modernās tehnoloģijas.