Sanāksmes

Otrā projekta sanāksme

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika 2024. gada marta vidū Rīgā. Sanāksmi rīkoja Latvijas Universitāte. Visu partneru pārstāvji apsprieda sasniegto progresu un plānoja uzdevumus nākamajam projekta periodam.

Jaunumi

Jaunumi nr.1

Informatīvajā biļetenā Nr. 1 ir izklāstīti projekta galvenie mērķi, gaidāmie rezultāti un projekta partneri.

Zoom meeting
Sanāksmes

Zoom sanāksme

2023. gada 12. aprīlī projekta Dygi4ADU Digitālo rīku pilnveidošana iekļaujošas pieaugušo ar disleksiju izglītības sekmēšanai (Enhancing Digital tools for an Inclusive Dyslexia Adult Education) partneri diskutēja par nākamajiem projekta rezultātiem

Virtual meeting
Sanāksmes

Virtuālā projekta sanāksme

Virtuālajā projekta sanāksmē, kas notika 2023. gada 6. martā, partneri apsprieda partnervalstu ziņojumus par normatīvo regulējumu, dazādām pieejām un labās prakses iniciatīvām pieaugušo ar disleksiju jomā, ko sagatavojis katrs partneris.