Jaunumi

Jaunumi nr.1

Informatīvajā biļetenā Nr. 1 ir izklāstīti projekta galvenie mērķi, gaidāmie rezultāti un projekta partneri.