• 1. sasniedzamā darba uzdevuma (WP2) mērķis ir izstrādāt pieaugušo izglītotājiem domātu rokasgrāmatu par biežāk sastopamajām disleksijas pazīmēm un korekcijas stratēģijām, kas sniegs vispārēju izpratni par disleksijas pazīmēm un simptomiem, kā arī par efektīvākajām disleksijas korekcijas stratēģijām. Galīgais mērķis ir uzsvērt pareizu disleksijas diagnosticēšanu un izveidot iekļaujošu mācību vidi.
  • 2. darba uzdevuma (WP3) mērķis ir izstrādāt un sagatavot mācību materiālus, kas sastāv no 5 videomoduliem, pamatojoties uz WP2 iegūtajiem rezultātiem, sniedzot pieaugušo izglītotājiem pārskatu par disleksijai draudzīgām un noderīgām palīgtehnoloģijām, mācību praksi un pieejām.
  • 3. sasniedzamā darba rezultāta (WP4) mērķis ir izveidot un attīstīt tiešsaistes platformu, kas kalpos kā e-mācību telpa, kā arī informācijas krātuve un sadarbības tīkla kopienas rīks, veicinot pozitīvu pieaugušo ar disleksiju identitāti, kopienu un sasniegumus, koncentrējoties uz viņu stiprajām pusēm.