• Produkt 1 (WP2) ma na celu opracowanie Podręcznika na temat powszechnych objawów dysleksji i strategii naprawczych skierowanego do nauczycieli dorosłych, który zapewni ogólne zrozumienie oznak i symptomów dysleksji, jak również najbardziej efektywnych strategii naprawczych. Ostatecznym celem jest podkreślenie wkładu prawidłowej diagnozy dysleksji i wprowadzenie integracyjnych środowisk nauczania.
  • Głównym celem Produktu 2 (WP3) jest opracowanie i dostarczenie pakietu szkoleniowego składającego się z 5 modułów wideo, opartych na wynikach uzyskanych w ramach WP2, zapewniających edukatorom dorosłych przegląd przyjaznych dla dysleksji i wspomagających ją technologii, praktyk nauczania i podejść.
  • Celem Produktu 3 (WP4) jest stworzenie i rozwój platformy internetowej, która będzie służyć jako przestrzeń e-learningowa, jak również repozytorium informacji i narzędzie społecznościowe promujące pozytywną tożsamość, społeczność i osiągnięcia osób z dysleksją poprzez skupienie się na ich mocnych stronach.