Dysleksja jest zjawiskiem powszechnym, które dotyka ponad 25 milionów mieszkańców Europy – nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe, które przekroczyły wiek szkolny, ale nadal poszukują możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, aby lepiej realizować się na rynku pracy.

Dostępnych jest wiele kursów zawodowych, ale nie są one opracowane tak, aby odpowiadały potrzebom osób z dysleksją. Jednym z paradygmatów najbardziej wpływających na nasze codzienne życie jest adaptacja istniejących kursów z wykorzystaniem technologii wspomagających, które mogą pokonać ograniczony dostęp uczniów z dysleksją do kursów na szeroką skalę.

Dyslexia child