Дислексията е широко разпространено явление, което засяга повече от 25 милиона души в Европа – не само деца и младежи, но и възрастни, които вече са излезли от училище, но продължават да търсят начини да подобрят знанията и уменията си, за да се реализират по-добре на пазара на труда.

Съществуват много професионални курсове, но те не са разработени така, че да отговарят на нуждите на хората с дислексия. Една от парадигмите, които оказват най-голямо влияние върху ежедневието и реализацията на хората с дислексия е отсъствието на подходящи, съобразени с техния специфичен начин на учене курсове, а в същото време подобно адаптиране е възможно с помощта на технологиите.

Dyslexia child