Η δυσλεξία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει περισσότερα από 25 εκατομμύρια του πληθυσμού στην Ευρώπη – όχι μόνο παιδιά και νέους, αλλά και ενήλικες που έχουν ξεπεράσει τη σχολική ηλικία, αλλά εξακολουθούν να αναζητούν τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας.

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα επαγγελματικά μαθήματα, αλλά δεν έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δυσλεκτικών ατόμων. Ένα από τα παραδείγματα που επηρεάζουν περισσότερο την καθημερινότητά μας είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων μαθημάτων με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, που μπορούν να ξεπεράσουν την περιορισμένη πρόσβαση των δυσλεκτικών μαθητών σε μαθήματα μεγάλης κλίμακας.

Dyslexia child