Ulepszanie narzędzi cyfrowych dla integracyjnej edukacji dorosłych z dysleksją
DYGI4ADU – 2022-1-IT01-KA220-ADU-000087842

W obecnej literaturze zidentyfikowano szereg wyzwań, skupiających się na segmentowym podejściu do zjawiska, braku standardowych procedur w przystępny sposób.

Projekt DYGI4ADU ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zjawiska dysleksji dorosłych oraz skutecznych metodologii remediacji poprzez analizę, badania oraz stworzenie podręcznika i cyfrowych materiałów dydaktycznych wspierających edukatorów dorosłych.

DYGI4ADU uważa inkluzywność i dostępność za kluczowe dla przyszłego sukcesu pedagogiki cyfrowej.

Projekt DYGI4ADU chce:

  • zwrócić uwagę na dysleksję jako powszechne zjawisko w Europie, które wymaga skoordynowanej reakcji;
  • zwiększyć wiedzę edukatorów na temat charakterystyki dysleksji dorosłych i skutecznych metodologii remediacji;
  • podniesienie kompetencji i umiejętności edukatorów dorosłych i dostawców zaopatrujących ich w innowacyjne i oparte na technologii cyfrowej podejście do nauczania dorosłych z dysleksją
  • ułatwienie dorosłym z dysleksją poprawy jakości pracy i zwiększenie ich pewności siebie w czytaniu i pisaniu;
  • uwrażliwienie społeczności na temat tak powszechnej, ale pozbawionej wyrazistości trudności w uczeniu się, która wpływa na ścieżkę edukacyjną dorosłych i ich możliwości zatrudnienia.

Data rozpoczęcia: 01 października 2022
Data zakończenia: 31 stycznia 2025