Zoom sanāksme

2023. gada 12. aprīlī projekta Dygi4ADU Digitālo rīku pilnveidošana iekļaujošas pieaugušo ar disleksiju izglītības sekmēšanai (Enhancing Digital tools for an Inclusive Dyslexia Adult Education) partneri diskutēja par nākamajiem projekta rezultātiem