Κοινά σημάδια δυσλεξίας και εγχειρίδιο στρατηγικών αποκατάστασης

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα προηγούμενων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από εταίρους της κοινοπραξίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες από εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης ειδικά για τη δυσλεξία και τα υπάρχοντα κενά στο σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων.