Zoom meeting
Срещи

Среща на партньорите в Zoom

На Zoom-срещата на 12 април 2023 г. партньорите обсъдиха структурата на обзорния доклад за използваните иновативни педагогически и технологични подходи при обучението на възрастни с дислексия и документа за симптомите на дислексия при възрастни обучаеми.