Новини

Втора работна среща

Втората транснационална среща по проекта се проведе в средата на март 2024 г. в Рига. Домакин на срещата беше Латвийският университет. Представителите на всички партньори обсъдиха постигнатия напредък и планираха задачите за следващия проектен период.

Zoom meeting
Срещи

Среща на партньорите в Zoom

На Zoom-срещата на 12 април 2023 г. партньорите обсъдиха структурата на обзорния доклад за използваните иновативни педагогически и технологични подходи при обучението на възрастни с дислексия и документа за симптомите на дислексия при възрастни обучаеми.

Virtual meeting
Срещи

Онлайн среща

По време на онлайн срещата, състояла се на 6 Март 2023, основната тема на дискусията беше напредъкът в работата по изготвянето на доклада за съвременните подходи при обучение на възрастни с дислексия. Всеки партньор представи […]

Messina view
Новини

Първа работна среща

Първата работна среща по проекта се състоя в Месина, Италия в периода 29-30 Ноември 2022, домакинствана от Education In Progress (координатор на проекта). Бяха представени и обсъдени основните теми, свързани с осъществяването на планираните дейности, […]