Материали

Общи маркери за дислексия и стратегии за преодоляване на затрудненията

Настоящият доклад обобщава резултатите от предишни работни дейности, извършени отстраните партньори в Консорциума. В него е включена информация от националните доклади за настоящите програми за специфично обучение по дислексия и съществуващите пропуски в системата за […]

DYGI4ADU logo
Материали

Иновативни подходи в обучението на възрастни с дислексия – Резюме

Резюме на международното проучване за иновативни педагогически и технологични подходи при обучение на възрастни с дислексия. Пълният отчет (на английски език) може да намерите тук: https://dygi4adu.eu/2023/10/05/

DYGI4ADU logo
Материали

Критичен преглед на съвременните подходи към дислексията при възрастни – Резюме

Резюме на международния Критичен преглед на съвременнитеподходи към дислексията при възрастни. Пълният доклад (на английски език) може да намерите тук: https://dygi4adu.eu/2023/07/04/587/(opens in a new tab)