Νέα

Δεύτερη συνάντηση για το έργο

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου 2024 στη Ρίγα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λετονίας. Οι εκπρόσωποι όλων των εταίρων συζήτησαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και σχεδίασαν τα καθήκοντα […]

Virtual meeting
Συναντήσεις

Διαδικτυακή συνάντηση έργου

Στην διαδικτυακή συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, οι εταίροι συζήτησαν τις εκθέσεις των χωρών εταίρων σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, την πολιτική παρέμβαση και τις πρωτοβουλίες βέλτιστης πρακτικής για τη δυσλεξία […]

Messina view
Νέα

Εναρκτήρια συνάντηση

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο μας στη Μεσσίνα της Ιταλίας στις 29-30 Νοεμβρίου 2022 με διοργανωτή την Education In Progress: DYGI4ADU – Ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση ενηλίκων με δυσλεξία για να […]