Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό δελτίο 1

Το ενημερωτικό δελτίο 1 παρουσιάζει τους κύριους στόχους του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους εταίρους του έργου.