Втора работна среща

Втората транснационална среща по проекта се проведе в средата на март 2024 г. в Рига. Домакин на срещата беше Латвийският университет. Представителите на всички партньори обсъдиха постигнатия напредък и планираха задачите за следващия проектен период.