Δεύτερη συνάντηση για το έργο

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου 2024 στη Ρίγα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λετονίας. Οι εκπρόσωποι όλων των εταίρων συζήτησαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και σχεδίασαν τα καθήκοντα για την επόμενη περίοδο του έργου.