Отчет за индикаторите за дислексия при възрастни – Резюме

Резюме на международния Критичен преглед на съвременните подходи към дислексията при възрастни. Пълният доклад (на английски език) може да намерите тук:

Резюме на международния Отчет за индикаторите за дислексия при възрастни. Пълният отчет (на английски език) може да намерите тук: https://dygi4adu.eu/2023/10/05/