Συνάντηση Zoom με όλους τους εταίρους

Στις 12 Απριλίου 2023, οι εταίροι του έργου Dygi4ADU – Ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση ενηλίκων με δυσλεξία μίλησαν για τα επόμενα αποτελέσματα του έργου.