Онлайн среща

По време на онлайн срещата, състояла се на 6 Март 2023, основната тема на дискусията беше напредъкът в работата по изготвянето на доклада за съвременните подходи при обучение на възрастни с дислексия. Всеки партньор представи своя отчет, предстои изготвянето на обобщен доклад.