Διαδικτυακή συνάντηση έργου

Στην διαδικτυακή συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, οι εταίροι συζήτησαν τις εκθέσεις των χωρών εταίρων σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, την πολιτική παρέμβαση και τις πρωτοβουλίες βέλτιστης πρακτικής για τη δυσλεξία ενηλίκων που ετοίμασε κάθε εταίρος.