Новини

Втора работна среща

Втората транснационална среща по проекта се проведе в средата на март 2024 г. в Рига. Домакин на срещата беше Латвийският университет. Представителите на всички партньори обсъдиха постигнатия напредък и планираха задачите за следващия проектен период.

Материали

Общи маркери за дислексия и стратегии за преодоляване на затрудненията

Настоящият доклад обобщава резултатите от предишни работни дейности, извършени отстраните партньори в Консорциума. В него е включена информация от националните доклади за настоящите програми за специфично обучение по дислексия и съществуващите пропуски в системата за […]

DYGI4ADU logo
Материали

Иновативни подходи в обучението на възрастни с дислексия – Резюме

Резюме на международното проучване за иновативни педагогически и технологични подходи при обучение на възрастни с дислексия. Пълният отчет (на английски език) може да намерите тук: https://dygi4adu.eu/2023/10/05/

DYGI4ADU logo
Материали

Критичен преглед на съвременните подходи към дислексията при възрастни – Резюме

Резюме на международния Критичен преглед на съвременнитеподходи към дислексията при възрастни. Пълният доклад (на английски език) може да намерите тук: https://dygi4adu.eu/2023/07/04/587/(opens in a new tab)

Zoom meeting
Срещи

Среща на партньорите в Zoom

На Zoom-срещата на 12 април 2023 г. партньорите обсъдиха структурата на обзорния доклад за използваните иновативни педагогически и технологични подходи при обучението на възрастни с дислексия и документа за симптомите на дислексия при възрастни обучаеми.

Virtual meeting
Срещи

Онлайн среща

По време на онлайн срещата, състояла се на 6 Март 2023, основната тема на дискусията беше напредъкът в работата по изготвянето на доклада за съвременните подходи при обучение на възрастни с дислексия. Всеки партньор представи […]