Education In Progress, Italy

Η Education In Progress, Ιταλία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της κοινωνικής δέσμευσης, του σχεδιασμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της κατάρτισης του προσωπικού των Σχολείων Ενηλίκων και των κέντρων ενηλίκων μεταναστών στη Νότια Ιταλία, παρέχοντας καινοτόμες μεθόδους για την ένταξη των μαθητών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Τα μέλη του Education In Progress επενδύουν την πνευματική και δημιουργική τους δύναμη στην επικράτειά τους, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τις ιταλικές περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας, από την Καμπανία και την Απουλία μέχρι τη Σικελία, και ταυτόχρονα συνδέονται με όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος είναι να υποστηριχθούν οι ενήλικες εκτός αγοράς εργασίας ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο, επιτρέποντάς τους να κάνουν το πρώτο, πιο δύσκολο βήμα προς την αυτοβελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.


University of Latvia

Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα, με περισσότερους από 15 000 φοιτητές, 822 ακαδημαϊκό προσωπικό (631 με διδακτορικό), 13 σχολές και πάνω από 20 ερευνητικά ινστιτούτα και ανεξάρτητα κέντρα μελετών, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα και κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στη Βαλτική. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περισσότερα από 130 κρατικά αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας αφιερώνει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της ταυτότητάς του διεθνώς και την ενίσχυση της φήμης του Πανεπιστημίου παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Λετονίας έχει υπογράψει 140 διμερείς συμφωνίες παγκοσμίως και περισσότερες από 700 συμφωνίες με 368 ιδρύματα σε 32 ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Η Σχολή Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Τέχνης είναι η μεγαλύτερη σχολή με περισσότερους από 3.000 φοιτητές και 200 άτομα προσωπικό. Η Σχολή εστιάζει κυρίως στην προ- και ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στην έρευνα στις επιστήμες της εκπαίδευσης και στη διαχείριση της εκπαίδευσης, στην ψυχολογία. Η Σχολή ασχολείται έντονα με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενηλίκων για να προετοιμάσει τους αποφοίτους της ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν με τη διαφορετικότητα στα σχολεία και στην κοινότητα. Η σχολή προετοιμάζει επίσης εκπαιδευτικούς για να εργαστούν σε νηπιαγωγεία. Συμμετέχει σε ερευνητικές και πρακτικές δραστηριότητες της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.


Eurospeak, Ireland

Η Eurospeak, Ιρλανδία, είναι μια εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας αφιερωμένη στην παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και κατάρτισης. Παρέχουμε διαδικτυακά μαθήματα αγγλικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες ατόμων και ομάδων, καθώς και σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά μαθήματα, διαδικτυακές αξιολογήσεις και πολλά άλλα. Τα μαθήματα αγγλικών που παρέχουμε περιλαμβάνουν Business English, προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS και “bootcamps” για ομάδες με συγκεκριμένο σκοπό.

Επιπλέον, η Eurospeak δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας σε μειονεκτούσες ομάδες, τις οποίες στοχεύουμε να υποστηρίξουμε μέσω της συμμετοχής μας σε προγράμματα Erasmus+. Η Eurospeak προωθεί δράσεις που υιοθετούν μια καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση για την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι άνεργοι, οι ΛΟΑΤ+ και οι ηλικιωμένοι. Η Eurospeak προσφέρει επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως η σύνταξη προτάσεων και η αξιολόγηση έργων.

Αποστολή της Eurospeak Ireland είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, τόσο στον εταιρικό τομέα όσο και για διάφορες μειονεκτούσες ομάδες. Ξεκινάμε με μια ανάλυση αναγκών, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο εκάστοτε μαθησιακό πλαίσιο, διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι στο κατάλληλο επί.


European Knowledge Spot, Greece

Η European Knowledge Spot, Ελλάδα, είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που βασίζεται στην έρευνα και δεσμεύεται να καταστήσει τη πληροφόρηση και τη γνώση προσβάσιμες σε όλους και να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος για την οικοδόμηση μιας εποχής ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης για τις νέες γενιές. Ο οργανισμός δίνει έμφαση τόσο στην υποστήριξη του τυπικού και μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και στη συμβολή στην ισότιμη πρόσβασή του σε όλους όσο και στο σχεδιασμό και την παροχή εξατομικευμένων ευκαιριών δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων.


Asociacia Dyslexia, Bulgaria

Η Asociacia Dyslexia, Βουλγαρία είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι κύριοι στόχοι της είναι: η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες- η παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς για τη βελτίωση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων τους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ατόμων με δυσλεξία- η παροχή διορθωτικών μέτρων σε παιδιά, νέους και ενήλικες με δυσκολίες από το φάσμα της δυσλεξίας και η υποστήριξή τους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Ο Σύλλογος εργάζεται για τη διαμόρφωση μιας φιλικής προς τη δυσλεξία κοινωνίας που θα επιτρέψει σε όλα τα δυσλεξικά άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Από την ίδρυσή της το 2005, η DABG έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που σχετίζονται με τη δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, την έγκαιρη αναγνώριση και την έγκαιρη παρέμβαση- την υποστήριξη των μαθητών για την ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων μελέτης, τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τη διγλωσσία, την εκμάθηση/διδασκαλία ξένων γλωσσών κ.λπ.


Danmar Computers LLC, Poland

Η Danmar Computers LLC, Πολωνία, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό. Η Danmar διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό και για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων το προσωπικό Ε&Α της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια 22 ετών, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 έργα στο πλαίσιο των Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και Erasmus+. Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης.

Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και πάροχος του AdminProject, του διαδικτυακού συστήματος για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ευρύ και εδραιωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τα διεθνή δίκτυα περιλαμβάνουν εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.