Νέα

Δεύτερη συνάντηση για το έργο

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου 2024 στη Ρίγα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λετονίας. Οι εκπρόσωποι όλων των εταίρων συζήτησαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και σχεδίασαν τα καθήκοντα […]

Υλικό

Κοινά σημάδια δυσλεξίας και εγχειρίδιο στρατηγικών αποκατάστασης

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα προηγούμενων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από εταίρους της κοινοπραξίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες από εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης ειδικά για τη δυσλεξία και τα υπάρχοντα κενά στο σύστημα […]

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό δελτίο 1

Το ενημερωτικό δελτίο 1 παρουσιάζει τους κύριους στόχους του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους εταίρους του έργου.

Virtual meeting
Συναντήσεις

Διαδικτυακή συνάντηση έργου

Στην διαδικτυακή συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2023, οι εταίροι συζήτησαν τις εκθέσεις των χωρών εταίρων σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, την πολιτική παρέμβαση και τις πρωτοβουλίες βέλτιστης πρακτικής για τη δυσλεξία […]